Alle indlæg af admin

Personskade

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord, har udgivet vejledningen Beredskabsplan ved personskade. Vejledningen er målrettet landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri.

Vejledningen giver et overblik over de punkter, man skal igennem, når man selv vil udarbejde en beredskabsplan.

Vejledning beskriver alene beredskabsplaner ved personskade, men kan bruges som inspiration til øvrige beredskabsplaner som fx brand, udslip mv., da systematikken for udarbejdelsen i høj grad kan overføres til andre områder. Dog vil det være nødvendigt at orientere sig i de regelsæt, der omfatter de forskellige områder fx i beredskabsloven.

Bilagene Alarmering, Førstehjælp, Psykisk førstehjælp samt Forside til egen beredskabsplan kan udskrives separat til ophængning på arbejdspladsen. Dem kan du finde på dette link:

http://www.barjordtilbord.dk/Jordbruget/Branchevejledninger/Beredskabsplan-ved-personskade

Du kan finde selve vejledningen her