Stop løndumping

3F Bjerringbro & Omegn har i dag taget initiativ til at der bliver iværksat sympatikonflikt varsel overfor to virksomheder med tilknytning til Danroots i Ans mellem Viborg og Aarhus.

De to firmeer er:
GBJ Packing ApS, Herlev Bygade 92 C, 2730 Herlev –
CVR nr. 37 35 02 14.
Kragelund Evaluering ApS, Domhusgade 13, 6000 Kolding –
CVR nr. 36 97 75 07.
Ved arbejdstids begyndelse 31. marts 2016 (kl. 6.45)

Der indkaldes til demonstration ved Gartneriet DanRoots.

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 6.45
Tange Søvej 42, 8850 Bjerringbro.
(GPS: Tange søvej 42, 8850 Bjerringbro).

Demonstrationen forventes at vare ca. 2 timer
Afdelingen er vært med kaffe og brød umiddelbart efter demonstrationen.
Tilmelding sendes til Lotte Ruppert e-mail lotte.ruppert@3f.dk
Hvis der sker ændringer vil meddelelse blive givet på samme måde som denne meddelelse er sendt.

Baggrunden
Vi er sådan set ligeglade med hvilken virksomhed der udfører arbejdet – men vi forlanger at arbejdet skal være overenskomstdækket. Der er ingen tvivl om, at denne type underentreprenører opstår fordi gartnerier som DanRoots omgår overensomsten på denne måde og får arbejdet udført billigere, end hvis medarbejderne var ansat som de øvrige medarbejdere på DanRoots.

Medarbejdere, som er ansat af Gartneriet DanRoots, er ikke omfattet af denne konflikt.

Yderligere information:
Bent S. Madsen
Formand
3F Bjerringbro & Omegn
Tlf. 88 92 60 10 / 29 24 89 22
E-mail: bent.madsen@3f.dk