GLS-A direktør går af

686Efter mere end 27 år som direktør for Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) har Johnny Ulff Larsen valgt at gå på pension fra den 1. april 2016.

Fra samme dato udnævnes GLS-As nuværende underdirektør, Jens B. Poulsen, til direktør.

UDLODNING

Men det er ikke det eneste,  der sker i arbejdsgiverforeningen.

26. september holder GLS-A ekstraordinær generalforsamling med et eneste punkt på dagsordenen – nemlig en udlodning af cirka en tredjedel af foreningens formue til medlemmerne.

I følge en meddelelse fra GLS-A vil foreningen udlodde knap 14 millioner kroner til medlemmerne. Efter udlodningen vil formuen være på ca. 20 mill. kroner.

Som begrundelse anfører GLS-A’s bestyrelse bl.a.:

Vi har tjente gode penge på vore værdipapirer, og en formue på 33,2 mill. kroner er mere end rigelig.

På den baggrund mener en samlet og enig bestyrelse for GLS-A, at tiden er inde til på ny at nedbringe foreningens formue ved at udlodde en andel af denne til foreningens nuværende medlemmer.

Vi foreslår, at hvert medlem af GLS-A modtager 40 % af hvad denne har indbetalt i samlet kontingent for årene 2011–2015, dvs. 5 år.(ekskl. moms ).

Der tages forbehold for medlemmer, der er i kontingentrestance til GLS-A