Succes med uddannelse

hopi-dimission-2015-505x287-1Skovskolen i Nødebo har ramt plet med den nye uddannelse af have-og parkingeniører. Alle fra hold 2014 har efter deres uddannelse været i job, og blandt det næste hold af have- og parkingeniører fra hold 2015, er der allerede flere, der har job.  

På uddannelsen har de studerende fået indgående kendskab til træer og plantevækst, parkdrift og borgerinddragelse i samspil med ledelse og økonomi; en fagkombination, erhvervet har efterspurgt siden 90’erne. Men også indsigten i klimatilpasning og planter er noget af det, som har givet have- og parkingeniørerne jobs.

Grønne klimatilpasningsløsninger

– Det er en fornøjelse at se det faglige løft, denne nye faggruppe giver sektoren,  siger uddannelsesleder Susanne Ogstrup. ”Have- og parkingeniørerne sætter planter og plantevækst i byerne på dagsordenen. Det er vigtigt, for vi ved, at planter har en positiv effekt på menneskers sundhed. Desuden kan have- og parkingeniørerne medvirke til grønne klimatilpasningsløsninger, hvor de øgede mængder regnvand bliver nedsivet lokalt.

Blandt de steder, hvor have- og parkingeniørerne har fået job er større anlægs- og entreprenørvirksomheder, forsyningsselskaber og kommuner. Enkelte er også ved at etablere deres egen virksomhed.

Kan styrke samarbejdet i erhvervet

– Vi har også set eksempler på, at de nye ingeniører nytænker og udvikler arbejdsgange i forvaltning af byens grønne områder, og jeg er sikker på, de bliver nøglespillere, når der skal udvikles nye klimatilpasningsløsninger,” siger Susanne Ogstrup.

”Endvidere har vi set, at have- og parkingeniørerne styrker samarbejdet mellem de forskellige faggrupper, herunder anlægsgartneren og landskabsarkitekten. Have- og parkingeniørerne kan med deres viden om både det praktiske og det akademiske fremme dialogen mellem faggrupperne.”