Markant ja til GLS-A resultatet

Forliget var i øvrigt den første faglige aktion for GLS-A’s nye formand, Peter Andersen, der her sidder overfor Arne Grevsen med forligsmanden i midten.
GLS-A’s nye formand, Peter Andersen sidder her overfor Arne Grevsen med forligsmanden i midten.

Mange flere stemte – og 3F´erne sagde markant ja til overenskomstresultatet med GLS-A, idet e t stort flertal af 3F´s grønne medlemmer stemte ja til GLS-A resultatet ved forårets overenskomstforhandlinger. Hele 92% af medlemmerne vendte tommelfingeren opad til forliget og stemmedeltagelsen var tilmed betragteligt højere end i 2013, hvor kun godt 20% deltog i afstemning. I 2015 steg stemmeprocenten til 25%.

ELEKTRONISK

3F havde ved dette års afstemning gjort det lettere for tillidsvalgte at foretage elektronisk afstemning direkte på arbejdspladserne og derudover sendte fagforbundet både e-mail og sms til medlemmerne med opfordring om at stemme. Disse tiltag har givet vist haft medvirkende årsag til den højere stemmeprocent, da antallet af elektroniske stemmer nu er væsentligt højere end de ordinære brevstemmer. Hele 63% af 3F medlemmerne valgte at stemme elektronisk. Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 stemte mere end halvdelen via brev.

I det kommende nummer af GRØNT gennemgår vi hele OK-resultatet og konsekvenserne for dig