OVERENSKOMST PÅ PLADS

Forliget var i øvrigt den første faglige aktion for GLS-A’s nye formand, Peter Andersen, der her sidder overfor Arne Grevsen med forligsmanden i midten.
Forliget var  den første faglige aktion for GLS-A’s nye formand, Peter Andersen, der her sidder overfor Arne Grevsen med forligsmanden i midten.

I nat ved 01-tiden blev der indgået forlig på GLS-A området. Det skete i Forligsinstitutionen efter 12 timers uafbrudte forhandlinger.

 

Forliget er i store træk som aftalt på transportområdet i 2014, men vigtigt er det, at der er sket en betydningsfuld opstramning vedr. brugen af underentreprenører.

Det betyder, at GLS-A virksomhederne ikke indgår aftaler til en lavere pris end overenskomstens lønomkostninger.

-Det er ikke noget prangende resultat og forhandlingerne bærer præg af at vi er fastlåste i forhold til DA/LO området året forud, siger Flemming Grønsund, der var med i forhandlingsdelegationen.

Det var et enigt forhandlingsudvalg, der godkendte forliget bl.a. ud fra den betragtning, at man næppe kunne forvente et bedre resultat end hovedområderne fik sidste år.

Forligsresultatet skal endelig godkendes i Den grønne Gruppe på onsdag, hvorefter det sendes til urafstemning hos medlemmerne.

Forliget var i øvrigt den første faglige aktion for GLS-A’s nye formand, Peter Andersen.

Du kan læse alle OK-protokollater her