NY GLS-A FORMAND

PeterAndersenArbejdsgiverforeningen for Gartneri, Landbrug og Skovbrug, GLS-A, har fået ny formand.

Det blev direktør i DanishAgro, Peter Andersen, der blev valgt. Peter Andersen har ansvaret for personale og IT i den hastigt voksende grovvarekoncern.

Peter Andersen afløser godsejer, kammerherre Gerner Wolff-Sneedorf, der efter eget ønske valgte at gå ud ved generalforsamlingen 26. februar.

Han kom i bestyrelsen for Landbrugets Arbejdsgiverforening i 1986, blev næstformand i 1998 og formand i 2001. Han var initiativtager til de fusioner af eksisterende arbejdsgiverforeninger, der førte til oprettelsen af GLS-A i 2005.

Formandsskiftet markeres ved en reception 30. marts.