HJÆLP EFTER ORKAN

1,8 millioner små træer skal i jorden i de hårdest stormramte vest- og sønderjyske skove.

storm3DSC_0450.jpg
Løvskove med eg, bøg og skovfyr skal erstatte granskove, der væltede i stormene Allan og Bodil i 2013. Til foråret starter tilplantningen af 720 hektar skov – svarende til cirka 4.000 parcelhusgrunde – i Stråsø Plantage mellem Ringkøbing og Holstebro og Frøslev Plantage og Bommerlund Plantage nær Padborg i Sønderjylland.

 

 

I alt kommer der 565 hektar med såkaldt blandet løvskov og nye artsrige skovbryn og 60 hektar med nye enge og heder.  Ny skov får lov til at spire frem helt uden indblanding fra mennesker på 90 hektar.

– Stormene har banet vejen for en hurtig overgang til en naturnær skov, der er langt mere robust overfor både storm, brand og skadedyr. Der kommer markant mere løvtræ og dermed mere variation i plantagerne end før. Den nye skov bliver bedre for biodiversiteten, så med tiden vil den rumme flere dyr og planter end den gamle granskov, siger skovrider Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen i Sønderjylland.

Det var især træer af arten rødgran, der væltede i stormene. Havde stormene ikke ramt, kunne de tætte granskove mange steder have stået 10 til 30 år endnu, før de var klar til at blive fældet.

Planerne dækker cirka halvdelen af de statsejede skovområder, der væltede i stormene i 2013. Når planerne er vedtaget, planter Naturstyrelsen de nye træer i 2015 og 2016.

Du kan læse mere om stormfaldsplanerne her