GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til   generalforsamling i Det Grønne Repræsentantskab ( magasinet GRØNT). Generalforsamlingen afholdes

den 2. februar kl. 14.15

på Smålandshavet

ALLÉEN 44, 4736 KARREBÆKSMINDE

i forbindelse med afviklingen af årsmødet i Den Grønne Landsbrancheklub.

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Valg af:
  6. Formand
  7. Kasserer
  8. Bestyrelse
  9. Valg af 2 bilagskontrollanter og suppleanter

Generalforsamlingen er åbent for alle medlemmer af Det Grønne repræsentantskab. Det er følgende jf. lovene §2:

Foreningens medlemmer udgør 3F organiserede medlemmer beskæftiget under det grønne område. Foreningen omfatter bade private og offentligt ansatte.

Som medlem kan optages enkelt personer via personligt medlemskab eller der kan tegnes kollektivt medlemskab gennem en lokal 3F afdeling.

For medlemskab betales et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen i 4 kvartal året forud.