AMU NORD HAR EN PLAN

Amu-NordAMU Nordjyllands bestyrelse er nu klar med en ny strategi, som gælder i perioden 2014 – 2018 – en strategi, som bl.a. skal resultere i nyudvikling, partnerskaber og et pædagogisk løft.

I strategien for 2014 – 2018 sættes der således fokus på følgende indsatsområder:

  • Fagligt pædagogisk kompetenceløft 
AMU Nordjylland favner en bred gruppe af kursister og elever, som både rent fagligt og aldersmæssigt er langt fra hinanden. Derfor sættes der ekstra ind ift. at klæde underviserne endnu bedre på til at udvikle deres pædagogiske kompetencer og til at skabe differentieret undervisning.
  • Samarbejde og strategiske partnerskaber
AMU Nordjylland er en del af større kontekst, og her er det vigtigt, at skolen formår at indgå i et stærkt netværk. Eksempelvis bliver det i forbindelse med EUD-reform 2015 særligt essentielt, at AMU Nordjylland kan arbejde tæt sammen med andre erhvervsskoler omkring de færre indgange til grundforløbene. Fokus på strategiske partnerskaber betyder desuden, at der skabes adgang til nye fagområder, særlige kompetencer og udvalgte kundesegmenter.
  • Kunderelationer og forretningsforståelse
AMU Nordjylland vil arbejde på at komme i front, når det handler om at kende kundernes behov for uddannelse. Her handler det bl.a. om fortsat at være i god dialog med kunderne og ikke mindst bruge deres feedback til at videreudvikle AMU Nordjyllands ydelser.
  • Udviklingskultur
AMU Nordjylland skal være opsøgende ift. potentielle, fremtidige aktivitetsområder for at sikre en fortsat udvikling i uddannelsesudbuddet. Eleverne/kursisterne skal desuden undervises i den nyeste viden inden for det enkelte fagområde.

– Det er min opfattelse, at vi med denne strategi har lagt de rigtige spor for den fortsatte udvikling af AMU Nordjylland og de aktiviteter, der foregår på skolen. Samtidig er det mig en glæde, at det er en enig bestyrelse, der står bag, udtaler bestyrelsesformand Søren Elsberg.