ØKO-ELEVER PROTESTERER

18 elever fra Kalø Økologisk Landbrugsskole undrer sig over, at de skal lære om sprøjtning. Nu har de udarbejdet et økologisk manifest.

– Som vi ser det, er den nuværende økologiske landbrugsuddannelse hverken særlig økologisk, bæredygtig eller innovativ. Vi har i dag en økologisk landbrugsskole, som er pålagt at undervise ud fra en konventionel bekendtgørelse. For eksempel er det meste af vores undervisningsmateriale lavet i fælleskab med Landbrug & Fødevarer, og dermed uddannes vi i konventionelle landbrugsmetoder, lyder det fra Anna Hesselager,d er er leve på Kalø Landbrugsskole og en af initiativtagerne.

STØRRE DIVERSITET
– Rigtig meget af det, vi lærer, tager udgangspunkt i landbrug med kvæg og svin, men hvis man vil styrke økologiens diversitet, bør vi også blive undervist i både fjerkræ og især planteavl. Derfor kalder vi på en større diversitet i undervisningen, forklarer Anna Hesselager.

MANIFEST
De 18 elever har derfor  formuleret et manifest, som skal redegøre for deres forslag til en ny undervisningsform. Tilmed vil eleverne rette henvendelse til en række personer, foreninger og udvalg – deriblandt både fødevare- og undervisningsministeren, for at gøre opmærksom på problemstillingen.

Du kan læse hele manifestet her