Martin Merrild genvalgt

Martin Merrild1Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer har 6. november 2014 på sit delegeretmøde genvalgt Martin Merrild som formand.

– Jeg ved, at det fortsat bliver en krævende udfordring, fordi vi står i en meget alvorlig økonomisk situation, men jeg er rigtig glad for at være blevet valgt igen, siger Martin Merrild efter formandsvalget.

Den genvalgte formand tager hul på endnu en periode i spidsen for landbrugs- og fødevareerhvervet, som beskæftiger 169.000 personer og står for en årlig eksport på 156 mia. kr. Martin Merrild er minkavler og fjerkræproducent og har mange års erfaring med organisationsarbejde i landbruget bag sig. Han har desuden tidligere været borgmester i Struer.

 STOR AFSTAND

At den enkelte landmand hjemme på bedriften kan have svært ved at forstå afstanden mellem politikernes ord og handling, kan han sagtens sætte sig ind i.

– Selv om vi i tale får meget medvind af politikerne, er de i handling langt bagude, og der ligger en kæmpe udfordring for os i forhold til vores medlemmer, som simpelthen ikke kan forstå, at vi og politikerne næsten siger det samme, uden at der fra politisk side lægges handling bag ordene, forklarer han.

Derfor er det også vigtigt at lytte rigtig godt efter, når man som repræsentant for L&F er på besøg ude hos landmændene, tilføjer han.

– Vores fundament bygger på landmændenes tillid, og den skal der arbejdes for. Delegeretmødet giver mig stor lyst til at give alt, hvad jeg kan. Opbakningen er fantastisk, til trods for det pres, der er på erhvervet i øjeblikket, siger Martin Merrild.

Han tilføjer, at de få forsøg på at så tvivl om medlemmernes opbakning til bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, der har været undervejs i løbet af delegeretmødet, er gjort til skamme.

– Som organisation er vi kommet styrket ud af dette delegeretmøde, konstaterer Martin Merrild.

Lars Hvidtfeldt er genvalgt som viceformand og Torben Hansen er genvalgt til posten som formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.

 

Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra Landbrug & Fødevarer