Hudkræft anerkendes som arbejdsskade

Erhvervssygdomsudvalget har netop fastlagt, hvilke former for hudkræft, der kan anerkendes som arbejdsskader.

Udvalget har præciseret, at ud over den almindelige hudkræft, er også forstadier til hudkræft (aktinisk keratose) omfattet af fortegnelsen. Ved hudkræft forstås både basalcellekræft, pladecellekræft og modermærkekræft.

Udvalget definerede også kravet til anerkendelse af hudkræft efter fortegnelsen.

Det kræves, at den erhvervsmæssige udsættelse for sollys overstiger den private udsættelse med omkring 40 procent. Endelig vil det særligt for modermærkekræft være afgørende, om man har været udsat for solskoldninger (privat eller erhvervsmæssigt), idet dette øger risikoen for modermærkekræft væsentligt.

MINDRE RISIKO

Inden for det grønne område ses en nedsat risiko for modermærkekræft og anden hudkræft, som formentlig kan forklares ved, at ansatte med udendørsarbejde vænnes til solens stråler og sjældent bliver skoldet

Praksis for anerkendelse af sager om hudkræft bliver beskrevet i vejledningen om anerkendelse af erhvervssygdomme, som forventes revideret ultimo 2014.

Læs mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, hvor man også kan finde udredningsrapporten, som ligger til grund for Erhvervssygdomsudvalgets nye praksis. Udredningsrapporten er på engelsk, men du kan læse et dansk resumé  her