MILJØKURSUS FOR DE GRØNNE

arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

Det har været efterlyst og ønsket – og nu kommer det så:

Kursus for arbejdsmiljørepræsentanter inden for gartneri-, land- og skovbrugsområdet

3F og GLS-A afholder den 3. og 4. november et kursus specielt tilrettelagt for arbejdsmiljø­repræsentanter inden for dette område.

Kurset vil give dig redskaber til, hvordan du kan løse nogle af de arbejdsmiljøproblemer, der kan være på arbejdspladsen.

Langt de fleste arbejdsmiljøproblemer løses bedst i samarbejde med arbejdsgiveren. Du er derfor velkommen til at invitere en ledelsesrepræsentant med på kurset.

KURSETS INDHOLD

Kurset omfatter bl.a. disse emner

Psykisk arbejdsmiljø, bl.a.:

 •      Konflikter og konflikthåndtering
 •      Stress
 •      Mobning og klikedannelse
 •      Indflydelse, udfordringer og ansvar
 •      Hvordan samarbejder man, og hvordan kan vi sikre et godt arbejdsmiljø? – bl.a.:
 •      Hvordan kan vores arbejdspladsvurdering (APV) bidrage til det gode arbejdsmiljø?
 •      Hvordan kan den årlige arbejdsmiljøsamtale bidrage til det gode arbejdsmiljø?
 •      Hvad skal vi se på ved en arbejdsmiljøgennemgang hos os?
 •      Er der noget, jeg skal vide mere om – og er det en god idé med en plan for det?

 Fysisk arbejdsmiljø, bl.a.

 •      Ergonomi, nedslidning
 •      Ulykkesfare
 •      Støj og vibrationer
 •      Kemiske stoffer

Underviserne kommer fra firmaet 5A. 5A er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og underviserne har et indgående kendskab til, hvordan man skaber et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø.

Du vil modtage et diplom, når kurset er gennemført.

BETALT KURSUS

Kurset er et forsøgskursus og udgifterne i forbindelse med afviklingen bliver dækket af kompetenceudviklingsfonden inden for GLS-A’s område.

Som 3F-medlem er din deltagelse i kurset derfor gratis, og du vil få udbetalt 1.464 kr. pr. dag i tabt arbejdsfortjeneste.

Du vil også modtage rejsegodtgørelse. Kørepenge dækkes med 3,73 kr. pr. kørt km, eller du kan få refunderet dine dokumenterede udgifter til offentlig transport (standard).

Fonden dækker udgifter til kursusafgift og -ophold for ledelsesrepræsentanter.

TILMELDING

Tilmelding til kurset skal ske til 3F, Lone Holmberg på:

telefon 8892 1149 eller pr. mail lone.holmberg@3f.dk.

Når du tilmelder dig på mail, beder vi dig oplyse på hvilken virksomhed, du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdspladsens navn skal også angives ved tilmelding af ledelsesrepræsentant.

Optagelse på kurset sker efter først-til-mølle-princippet.

 

Sidste frist for tilmelding er torsdag 16. oktober 2014.

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Jesper Lund-Larsen, telefon 8892 1012, mail jesper.lund.larsen@3f.dk.