Undgå ulykker på vejene

Det er heldigvis forholdsvist sjældent, at landbrugskøretøjer er involveret i trafikulykker på vejene. Men når det sker, går det ofte rigtig galt. Det viser politiets tal tydeligt.

Derfor har politiet og bl.a. Tønder Kommune iværksat en kampagne for at få færre færdselsuheld med landbrugskøretøjer.

I perioden 2008-2012 skete der i hele Syd- og Sønderjyllands Politikreds 111 uheld med landbrugskøretøjer. I næsten halvdelen – 43 pct. – var der personskader. Til sammenligning sker der samlet set personskade i ca. 34 pct. af alle uheld i politikredsen.

Ved de 111 uheld i politikredsen kom 64 personer til skade. Otte blev dræbt, 26 blev alvorligt kvæstet, og 30 personer kom lettere til skade.

TAG HENSYN

– Trafiksikker landbrugskørsel handler primært om at tage hensyn til andre trafikanter og selvfølgelig om at overholde færdselsloven. Det er især vigtigt at overholde vigepligten i kryds og at have ordentlig lys på landbrugskøretøjerne. I perioder med dårlig sigtbarhed er det en god idé at supplere med rotorblink, siger Anders Hørkjær Pedersen, fra Tønder kommune.

Han minder også om, at landmændene har pligt til at gøre rent efter sig, hvis der bliver smidt jord og andet på vejene.

FEM GODE RÅD

I kampagnen indgår følgende fem gode råd om at vise hensyn:

  • Signaler i god tid med blinklyset, at du ønsker at svinge til højre/venstre. Kontroller i øvrigt at dine blinklys virker og husk at kigge dig over skulderen, inden du svinger
  • Brug vigelommerne langs de større veje, så bagvedliggende biler kan passere
  • Undgå at følges ad (kolonnekørsel). Det er svært nok, for den øvrige trafik at passere et enkelt landbrugskøretøj (særligt i myldretiden)
  • Forsøg at undgå at køre på de stærkt trafikerede veje i myldretiden
  • Kører man på strækninger med mange skolebørn, anbefales det desuden, at man tager af sted lidt tidligere/senere eller vælger en alternativ rute. Herved undgås konflikter med gående/cyklende skolebørn.

 

Se også vejledningerne Sikker kørsel med frontmonterede redskaber og Transport og færdsel på landbrug.