Temadag om pelsdyr

Tirsdag 16. september er der temadag om pelsdyr på AU Foulum. Her præsenteres forskning, som har betydning både for dyrenes sundhed og velfærd – og for produktiviteten.

Den årlige temadag på AU Foulum om pelsdyrforskning har udviklet sig til en tradition i branchen. Temadagen har deltagelse af minkavlere, sundhedsrådgivende dyrlæger, konsulenter og brancheansatte forskere, kontrollanter, repræsentanter for dyreværnsorganisationer og et stigende antal studerende. Den fælles interesse er at høre om aktuel forskning på pelsdyrområdet.

Længere tid til redebygning

– Der er en lang række spændende emner på temadagen, siger pelsdyrkoordinator Steen Henrik Møller fra Institut for Husdyrvelfærd ved Aarhus Universitet. Bl.a. præsenteres forskning som tager udgangspunkt i at skabe bedre forhold for minktæven i forbindelse med fødsel og diegivning.

Forsøgene viser, at når hunnen selv kan bestemme, vil hun gå i gang med redebygning tidligere end hidtil antaget.

– Det interessante er, om de indledende resultater, der viste, at tæver, som fik mulighed for tidlig redebygning med forskellige materialer, fik flere og sundere hvalpe, også holder i stor skala, og med mere let tilgængelige redematerialer. Det, der virker, skal så testes i fuld skala på private farme, så man er sikker på, at en ændring i praksis på samme tid kan højne hunnernes velfærd og forbedre produktionsøkonomien, siger Steen H. Møller.

Dating for mink?

Der er også nye resultater omkring parring. En ph.d.-studerende fra Københavns Universitet har således undersøgt, hvad der sker, når en minkhun får mulighed for at parre sig med forskellige hanner.

Resultaterne viser bl.a. at hunnen gør det, som er biologisk fornuftigt; nemlig at parre sig med flere hanner. Forskningen viser imidlertid også, at hun foretrækker én han frem for en anden; og at det er den han, som hun foretrækker, der bliver far hvalpene – på trods af at hunnen altså har parret sig med flere hanner.

– Vi kan endnu ikke forklare mekanismen bag dette, siger Steen H. Møller, men på lidt længere sigt vil forskningen kunne medvirke til at forklare, hvorfor parringen ind i mellem går galt. Og dermed hvad der skal til for, at den går godt.