BLOKADE MOD ROSA AFBLÆST

Forside-ROSATirsdag 27. maj blev sympatikonflikten og blokaden mod Gartneriet ROSA afblæst.

Men blokaden mod Vikarbureauerne Admin ApS. og Selskabet af 01..12.13 ApS. opretholdes.

Fra 24. maj 2014 ved normal arbejdstids begyndelse har LO indledt sympatikonflikt mod varer og tjenesteydelser fra disse to virksomheder:

 • ADMIN ApS. – CVR-nr 35080562
 • Selskabet af 01.12.13 SMBA, CVR-nr 32665276

Det betyder, at ingen medlemmer af et forbund, der er medlem af LO, der er ansat på virksomheder, der er medlem af nedenstående arbejdsgiverforeninger, må udføre arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for Admin ApS og Selskabet af 01.12.13 – eller arbejdspladser, hvor disse to virksomheder udfører arbejde.

De arbejdsgiverforeninger, der er omfattet af sympatikonflikten er følgende:

 • Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
 • Dansk Industri – og underorganisationer i DI
 • Gartneri, Land-og Skovbrugs Arbejdsgivere – GLS-A
 • Dansk Erhverv
 • DS Håndværk & Industri
 • Dansk Byggeri
 • TEKNIQ
 • Danske Malermestre
 • Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
 • Skorstensfejerlauget af 1778
 • Serviceerhvervene (HTS)
 • Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA)

Sympatikonflikten omfatter alle virksomheder i Danmark, der modtager varer eller tjenesteydelser, herunder leje af arbejdskraft, fra de to ovennævnte firmaer.

 ROSA-BLOKADE AFBLÆST

Siden 21. februar 2014 har 3F kæmpet for at få ordnede arbejdsforhold på Gartneriet ROSA, Lading ved Århus. Her arbejder østeuropæiske kvinder med at stikle roser til en løn, der i bedste fald kan opgøres til ca. 35 kroner i timen.

I starten blev arbejdskraften leveret af E-Works, men da 3F Rymarken Århus afgav konfliktvarsel mod dette firma, skiftede ROSA leverandør til Admin ApS, der også er en del af Baltic WorkForce-koncernen.

Herefter afgav 3F konfliktvarsel mod dette firma, og efter forgæves forhandlinger indledte LO 24. maj en sympatikonflikt mod vikarbureauet – og Gartneriet ROSA.

Tirsdag kl 14.00 meddelte ROSA så, at man havde opsagt samarbejdet med Admin ApS., hvorefter LO afblæste konflikten mod ROSA og de daglige demonstrationer i Lading er stoppet.

Men der er fortsat ikke ordnede forhold på ROSA – nu ved man blot ikke, hvem der stikler roser til lav løn.

LAD FØDDERNE BESTEMME

Gartneriet ROSA producerer potteroser, og 95% af dem eksporteres, men da gartneriet producerer omkring 30 millioner potteroser, ender en del trods alt i danske butikker.

Gartneriet er ikke længere omfattet af sympatikonflikten, men man kan jo udtrykke sin sympati med de underbetalte arbejdere ved at undlade at købe produkter fra ROSA.

Gartneriet har leverandørnummer 80734