HD Danmark skuffer

Hedeselskabet har som koncern realiseret et resultat af primær drift på 21,7 mio. kr, eller omkring det halve af resultatet for året på 43,3 millioner kroner.

Koncernregnskabet blev offentliggjort på Hedeselskabets årsmøde, og betegnes som skuffende.

– Hovedparten af Hedeselskabets forretningsområder har levet op til eller oversteget forventningerne for 2013, sagde bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen.

Han understreger, at større tab på enkelte forretningsområder har medført et samlet resultat, der ikke levede op til forventningerne. Det drejer sig hovedsagligt om en større nedskrivning foretaget i HedeDanmarks aktiviteter i Abu Dhabi og driftsmæssige udfordringer inden for HedeDanmarks Outdoor Facility Service-område i Sverige.

Derudover har byggerirådgivningen i Orbicon været påvirket af årets konkurser inden for entreprenørbranchen og større tab på enkelte projekter.

FORBEDRING I 2014

– Både i HedeDanmark og Orbicon er organisationen tilpasset med henblik på at imødekomme stigende pres fra markedet. Generelt er den driftsmæssige og ledelsesmæssige styring samt fokus på salg og resultatopnåelse styrket i hele koncernen, ligesom der er øget fokus på digitalisering af forretningen. Vi forventer, at disse foranstaltninger vil bidrage til en resultatforbedring i 2014 til ca. 40 mio. kroner.