SÆT SØERNE FRI

So med griseAlle søer skal gå fri. Det er en af de vigtigste målsætninger i topmødeerklæringen for bedre velfærd for svin. Nu sætter fødevareminister Dan Jørgensen 50 mio. kr. af til formålet.


Fødevareministeren Dan Jørgensen afsætter nu penge til investeringer i nye moderne stalde, der vil give ca. 30.000 søer større frihed og bedre dyrevelfærd.

– Søer skal ikke stå fastspændt bag tremmer. Det er et fælles mål, som erhvervs- og dyrevelfærdsorganisationer lagde grundstenene til ved svinetopmødet for få uger siden. Med de mange nye penge tager vi det første skridt mod det fælles mål – at alle søer på sigt skal gå fri, siger Dan Jørgensen.

De 50 mio. kr. er en femdobling af indsatsen i forhold til sidste år, og de gives til stalde, hvor søer kan gå fri i de såkaldte farestier, hvor der ikke er krav om løsdrift i lovgivningen. Dermed bliver der sat skub i en udvikling hen imod, at flere søer kan gå frit hele deres liv, og at op imod 60.000 faringer om året i fremtiden kan foregå uden at soen står spændt fast i stramme bøjler.

– Vi har en stor svineproduktion i Danmark. Det er godt for vores økonomi, men det stiller også nogle etiske krav. Vi skal simpelthen gøre det bedre. Med dette tiltag adresserer vi et af de vigtigste dyrevelfærdsmæssige problemer i dag.

– En indsats for bedre dyrevelfærd skal gå hånd i hånd med hensyn til erhvervets konkurrenceevne. Derfor er der her valgt positive incitamenter der belønner dem der går videre end lovgivningen tilsiger, siger Dan Jørgensen

Tilskud til farestalde kommer fra miljøteknologi-ordningen. Der vil kunne søges om tilskud til farestalde fra starten af august 2014

 

Fakta:

Søer bygger rede før de skal fare. Det er en adfærd, som er hormonelt styret, og som søerne derfor er meget motiverede for at udføre.

Med løsdrift i farestalden sikres det, at svin er løse i hele deres levetid, hvilket vil betyde at Danmark får nogle af de strengeste regler vedrørende svin i EU