KÆMPESKOV PÅ VEJ

Oversigtskort
I løbet af 79 dage bliver der plantet ikke færre end 600.000 træer i Elmelund Skov ved Odense. Dermed bliver de store åbne bakkedrag vest for Odense til en af Danmarks største, bynære skove.

De første birketræer blev sat i august 2013 for at markere, at skoven var på vej og midt i marts startede så det store plantearbejde.

Opgaven med at plante 600.000 træer på 79 dage kræver, at der er to til fire plantemaskiner i gang hver dag. De planter hver næsten 10.000 træer om dagen.
– Skovrejsningen i Elmelund er historisk stor. Det kommer til at ændre et stort landskab og en stor del af Odense.  Men det er alligevel noget helt særligt at stå her og se omfanget, når plantemaskinerne bliver linet op og planterne kommer rullende på lastbil efter lastbil. Som skovmand er denne opgave jo helt utrolig, siger skovrider i Naturstyrelsen, Søren Kirk Strandgaard.
Der plantes løvskov, som giver den bedste beskyttelse af grundvandet, der plantes varierede bevoksninger og 17 km skovbryn. Der bliver åbne arealer med enge og nye, små vådområder. Elmelund Skov bliver attraktiv for både mennesker, dyr og planter, og skoven passer samtidig på det fremtidige drikkevand.