FORLIGSSKITSE GODKENDT

Fredag lykkedes det så at få forligsskitsen på den nye overenskomst med Danske Anlægsgartnere godkendt af alle parter – også DA.

Det oprindelige forlig blev jo forkastet af storebroder DA, men nu er det på plads. Samtidig faldt overenskomsten med DI II også på plads.

Du kan læse protokollatet for DAG-overenskomsten her

Du kan læse protokollatet for DI-overenskomsten her