GRØNT FORLIG

OK-2014Mandag 10. marts  omkring kl. 20.30 blev der  indgået forlig i Forligsinstitutionen på det grønne område med Danske Anlægsgartnere.

Onsdag forkastede Læs  Flemming Grønsunds gennemgang af OK-resultatet.


Manualen var på forhånd udformet med baggrund i transportforliget og med inspiration fra Bygge området vedr. social dumping.

Et af de store stridspunkter var Bygge Gruppens aftale om udenlandsk arbejdskraft, hvor Dansk Arbejdsgiverforening (DA) i første omgang blokerede for en aftale.

DA mente ikke, at byggeriets aftale kunne overføres til normallønsområdet særligt i forhold til lønfastsættelsen ved virksomhedernes direkte ansættelse af udenlandske medarbejdere. Det lykkedes dog at tilrette teksten således at aftalen kunne godkendes. I modsætning til bygge aftalen skal aftalen om lønfastsættelse vurderes direkte ud fra forskelsbehandlingsloven, hvilket er en styrke i forhold til bevisbyrden.
SAMME REGULERING
I forhold til de øvrige områder følges Transportforliget i store træk med samme regulering på satserne og med samme rettigheder i forhold til bl.a. uddannelse, højere løn under sygdom og barsel og frihed til vejledning ved afskedigelse.
Blandt de positive elementer kan her ud over nævnes, at det er aftalt, at arbejdsgiverne skal betale / stille undervisningsmaterialer til rådighed for elever og at opsigelsesvarslerne i anlægsgartneroverenskomsten er blevet en smule forbedret.

 

ANSÆTTELSESBEVISER

Endelig er det aftalt at der skal nedsættes et udvalg som skal arbejde på et fælles forslag til ansættelsesbeviser og herunder sikre, at brugen af varierende arbejdstid ikke kan aftales ved afkrydsning på ansættelsesbeviset, men skal kræver en særskilt aftale. Endelig skal det tilføjes at der ikke er blevet betalt for forliget med direkte forringelser eller øget fleksibilitet.
Anlægsgartnerforliget har fuld gennemslag på overenskomsten for golfbaner og indendørsbeplantning, men da flere af protokollaterne ikke direkte kan overføres til de to brancher, skal der foretages særskilt forhandling på golfbaner og indendørsbeplantnings området for deres særlige forhold.

Disse drøftelser foretages når overenskomstforliget har været til afstemning. Vedr. indendørsbeplantning er der stillet krav om mulighed for opmåling af arbejdet.

INTET VINTERTILLÆG
Et af vores hovedkrav om pligt til indgåelse af aftaler ved brug af rådighedsaftaler og udkald ved vintertjeneste blev total fejet af bordet af arbejdsgiverne, hvilket er meget beklageligt.

Det er uforståeligt, at arbejdsgiverne ikke ønsker et ensartet udgangspunkt ved fastsættelsen af omkostningen ved udkald og rådighed, men fortsat ønsker tilfældighedernes spil og derved uens konkurrencevilkår.

En overenskomstaftale på tre år alt er efter vor mening for risikabel på normallønsområdet i den nuværende økonomiske situation.
Samlet set er forliget ikke tilfredsstillende og afspejler ikke medlemmernes ønsker til forbedringer og jeg kan derfor ikke anbefale det.

Det skal understreges, at 3F´s forhandlere har gjort deres yderste for at opnå et optimalt forlig, men det smalle forlig på Transportområdet og arbejdsgivernes korslagte arme ved drøftelserne om vores hovedkrav, sammenholdt med DA´s modvilje til at give mulighed for særlige brancherettede aftaler, vanskeliggjorde et bedre forlig.

Det var et markant flertal i forhandlingsudvalget, der anbefalede forliget.