BÆREDYGTIGT LANDBRUG FÅR HUG

Organisationen Bæredygtigt Landbrug, der i nogle år har markedsført sig som et alternativ til Landbrug & Fødevarer får en ordenlig omgang smæk af fire førende vandmiljøforskere Aarhus Universitet
I en helt usædvanlig pressemeddelelse afviser de fuldstændigt Bæredygtigt Landbrugs påstande om sammenhæng mellem iltsvind og kvælstof.

Bæredygtigt Landbrug har i bl.a. Jyllands-Posten de seneste måneder fremført påstande om, at de kraftigste iltsvind i fjorde opstår i de år, hvor udvaskningen af kvælstof er lavest.

Det er ikke rigtigt. Og det er heller ikke rigtigt, at årtiers vandmiljøplaner er et bedrag og at forskerne gennem årtier har vildført befolkning, politikere og ministre i sagen.

De mener, at vandmiljøplanerne tværtimod har »været været et stort bidrag til et bedre miljø.« De afviser også Vagn Lundsteens argument om, at udbredt iltsvind optræder, når årets kvælstoftilførsel er lav.

»Ingen referencer dokumenterer de fremførte sammenhænge,« skriver de fire forskere. De afviser desuden, at danske forskere har skjult oplysninger for politikere og offentlighed. Du kan læse hele pressemeddelelsen her