DET GRØNNE KØBENHAVN

Vandløb langs den travle H. C. Andersen Boulevard og en ny park til solbadning ved Skt. Jørgens Sø.

Det er nogle af de tiltag, som Københavns Teknik- og Miljøudvalg har stemt ja til for at sikre hovestaden ved ekstreme regnmængder.

Politikerne har forkastet dyre forslag om at grave tunneller og rør til fremtidens øgede vandmængder og i stedet – hvor det er muligt – stemt for overfladeafledning af regnen. Det betyder, at der nu etableres nye blå-grønne rekreative områder til byens beboere og besøgende.

HC_Andersens_Boulev_789677y
Sådan kan H. C. Andersens Boulevard komme til at se ud om føje år.

 

 

Vandet skal sinkes og sendes i havnen
For eksempel skal skybrudsvand føres ad H.C. Andersens Boulevard til havnen via brede regnrender, der skal ligge som en grøn midterrabat mellem fortov/cykelsti og en forsænket vejbane, der kan transportere vandet væk fra den indre by.

Desuden skal der anlægges en søpark ved at sænke vandstanden i Skt. Jørgens Sø og bygge en badestrand, der kan oversvømmes med skybrudsvand ved de ekstremregnsepisoder, som bliver stadig mere almindelige i fremtidens klima. Og Østerbro får et nyt grønt og blåt parkstrøg på Strandboulevarden til at opsamle og forsinke vandet, så det løber i havnen frem for i kældre.

Hele planen er beskrevet i Dagbladet Politiken, og du kan læse meget mere her

I GRØNT – Magasinet for os, der arbejder grønt – vil vi i de kommende numre sætte fokus på regnvand og de udfordringer, det giver de grønne medarbejdere ved park og vej – uanset om arbejdet er kommunalt eller privatiseret.