Øl bliver til gas

At man kan få luft i maven af at drikke øl er en kendt sag, men nu bliver resterne af øl-produktionen på Harboes Bryggeri også til gas – nærmere betegnet biogas og gødning.
Når Harboe brygger øl, får de mask til overs. Den mask skal nu udnyttes endnu bedre, og derfor indgår Harboe fra 1. oktober et samarbejde med HedeDanmark.
Aftalen indebærer, at HedeDanmark fremover skal sikre, at de samlede mængder af mask, gærfløde og spildevand fra Harboes produktion bliver håndteret og anvendt på den mest miljøvenlige måde.
»HedeDanmark kan medvirke til, at Harboe får genanvendt deres restprodukter endnu mere optimalt og lønsomt til gavn for klima og miljø. Ved at udnytte Harboes restprodukter optimalt kan vi i fællesskab sikre, at nogle begrænsede ressourcer og vigtige næringsstoffer udnyttes andre steder i det danske samfund,« siger afdelingschef Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark til Landbrugsavisen.