Millioner til omstilling

Gartneriet Knud Jepsen A/S, der er et af de største gartnerier i Danmark, er klar til at omstille til fjernvarme efter at Energistyrelsen har givet 8 mio. kr. i tilskud fra den nye støtteordning ”VE til proces”.

Der er tale om et projekt til næsten 15 mio. kr., som gør det muligt at konvertere en stor del af gartneriets naturgasforbrug til affaldsvarmebaseret fjernvarme, svarende til varmeforbruget i ca. 650 parcelhuse. Med tilskuddet er tilbagebetalingstiden for virksomheden kun 4,3 år.

Når fjernvarmen i 2015 bliver en fuldstændig integreret del af gartneriets drift, forventes mere end 80 % af gartneriets opvarmning at dækkes af fjernvarme, solfangere og nedkøling af røggasser via varmepumpe. Løbende investeringer i energibesparende foranstaltninger vil fortsat nedbringe det samlede energiforbrug.

Ordningen VE til proces udspringer af energiaftalen fra marts 2012, og er målrettet til at sætte fart på virksomhedernes omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energiløsninger, samtidig med at produktionen gøres mere energieffektiv. Den samlede tilskudspulje er 3,75 mia. kr., som fordeles i årene 2013-2020.

Ordningen åbnede op for ansøgninger den 1. august, og har allerede modtaget i alt 100 ansøgninger til et ansøgt beløb på 55 mio. kr. Især landbruget har vist stor interesse med 90 ansøgninger til staldvarme og korntørring baseret på biomassebrændsler. Der er indtil nu givet 24 tilsagn på i alt 15 mio. kr., men Energistyrelsen forventer, at puljen på 250 mio. kr. i 2013 vil blive fordelt i løbet af efteråret.

Du kan læse meget mere om VE-puljen på Energistyrelsens hjememside her