NY 3F-FORMAND

Per Christensen, 56 år, er nu valgt som 3F’s nye forbundsformand. Det skete tirsdag klokken  14:21 Med stående klapsalver i kongressalen i Aalborg.

Per Christensen
Ny 3F-formand Per Christensen

Efter valget holdt Per Christensen en kort takketale.

Her sagde han blandt andet, at han var fyldt   med ydmyghed og stolthed. Og så nævnte han fire områder, han vil prioritere:

  • Organisering
  • Job
  • Uddannelse
  • Social dumping

Per Christensen understregede desuden, at hans ståsted i arbejdet for 3F, er, at det handler om helt almindelige menneskers hverdag.

FAGLIG KARRIERE

Per Christensen er udlært tømrer. Blev tillidsrepræsentant på Aalborg Portland efter fem års ansættelse

Han har været tillidsrepræsentant på Aalborg Portland, næstformand i Cementarbejdernes Fagforening, juridisk sekretær og forbundssekretær i 3F.

Tillidshverv i 3F: Daglig ledelse, hovedbestyrelsen, repræsentantskabet, A-kassens daglige ledelse, A-kassens hovedbestyrelse, AUI HB-udvalget (arbejdsmarked-uddannelse-inklusion), sikkerhedsfunktionsudvalget og udvalget for koordinering af faglige sager.

Umiddelbart efter valget gik den nye formand i luften med en Facebook-profil. Du kan følge ham her