DÅRLIG FORRETNING

Social dumping er samfundsøkonomisk uforsvarligt. Hver gang en udlænding ansættes i en stilling, der kunne være besat af en arbejdsløs dansker, taber samfundet penge.
En beregning fra Arbejderbevægelses Erhvervsråd viser, at hver gang et ledigt LO-medlem erstatter en udlænding, forbedres de offentlige finanser med mellem 51.000 kr. og 266.000 kr.
Med mere end 150.000 arbejdsløse og bl.a. 56.000 østeuropæere ansat i Danmark, udgør den samfundsmæssige omkostning selv i den mest konservative beregning altså mere end 8 milliarder kroner.
Men social dumping er ikke alene et økonomisk spørgsmål. Den sociale dumping fører til større ulighed og social utryghed. Det fører igen til, at mange sætter spørgsmålstegn ved den danske samfundsmodel, der derved kommer under pres.
Sager om social dumping ledsages ofte af historier om kummerlige boligforhold, manglende respekt for selv helt basale rettigheder og
i visse sager endda illegalt ophold og menneskehandel.
•     Social dumping medfører nedværdigende behandling af mennesker, i
strid med de grundlæggende rettigheder og retten til at blive behandlet
værdigt og ligeligt.

Kilde: Beretningen til 3F Kongres 2013 – læs mere her