FJERNER GYLLELUGT

Et nyt tilsætningsstof, der er udviklet af den danske virksomhed FCSI, kan reducere lugt og ammoniak udledning fra gylle med 23 procent
Gylleadditivet Active NS er netop blevet IPPC godkendt. IPPC er en forkortelse af Integrated Pollution Prevention and Control. IPPC er et EU-direktiv fra 1996 og har til formål at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord, støj mv.

Flere, uafhængige laboratorieforsøg i Europa har vist, at produktet kan reducere udledningen af ammoniak og lugt fra gyllen med 20-25 procent
Ud over disse laboratorieforsøg har man også lavet fuldskala forsøg i stald, gylletank og mark. Disse forsøg viste, at lugt og ammoniak i stalden blev reduceret med 23 procent, og i markforsøg fik man efter seks timer dokumentation for en reduktion på 20-25 procent.
Gyllefarm
STORE BESPARELSER
Der findes i dag mange forskellige løsninger, som kan opfylde lovkravene. Men desværre er de fleste særdeles investeringstunge.
Med de sidste nye forskningsresultater åbner Active NS nu for helt nye muligheder, da produktet er en prisbillig løsning mht at kunne reducere udledning af både lugt og ammoniak. Produktet er let at anvende, og landmændene får tilmed en mere homogen gylle, når den skal udbringes på markerne.
Ved at nedbringe lugtgenerne fra gyllen, vil man kunne opnå et bedre miljø i stalden, under oplagring samt ved udbringning på markerne – og udledningen af ammoniakfordampningen i naturen reduceres ligeledes.
Additivet produceres af den danske virksomhed FCSI ApS. der har hjemsted i Kjellerup ved Viborg.