25 ÅR SOM MODPART

En af vore vigtigste samarbejdspartnere – og modparter – kan 1. september fejre 25 års jubilæum.

Det er Johnny Ulff Larsen, cand. polit., der 1. september har været direktør i Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) i 25 år.

 

686
Johnny Ullf Larsen 

Johnny Ulff Larsen er en meget synlig direktør for GLS-A og har en stor kontaktflade i fagbevægelsen og i de forskellige brancheorganisationer m.v. Han er respekteret for sin store paratviden og sine meningers mod, der giver sig til udtryk i klar tale, også under intense forhandlinger. Som foredragsholder kan han fremlægge sit budskab på en måde, som forstås af alle.

Johnny Ulff Larsen har gennem årene haft mange tillidsposter, ikke mindst som formand/næstformand for Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord og som dommersuppleant i Arbejdsretten.

Johnny Ulff Larsen har haft stor andel i gennemførelsen af flere fusioner blandt arbejdsgiverforeninger indenfor det grønne område, hvor også skovbruget blev tilknyttet. I 2005 blev GLS-A etableret. Arbejdsgiverforeningen flyttede i 2009 sit sekretariat til Videncentret for Landbrug og er i dag en del af Agro Food Park.