Gartner-sæd er i orden

Selvom gartnere er udsat for skadelige stoffer på jobbet, der kan skade deres egen fertilitet, ser det ikke ud til at gå ud over deres sønners evne til at få børn.

Det viser resultaterne fra en registerundersøgelse, hvor forskere har fulgt knap 23.000 fædre og deres sønner gennem mere end tyve år.

“Helt overordnet er der ikke større risiko for, at sønner af gartnere får problemer med infertilitet end sønner af andre faggrupper. Det er et betryggende resultat,” siger lektor Cecilia Høst Ramlau-Hansen fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Dårlig sædkvalitet blandt danske mænd og det stigende antal par, som får fertilitetsbehandling, har fået forskerne til at se nærmere på sønnernes fertilitet.

Mandlige gartneriarbejdere arbejder med kemiske stoffer, der potentielt har en skadelig effekt på deres egen evne til at få børn. Om sønner af mænd ansat inden for det erhverv også har øget risiko for infertilitet er ikke undersøgt før nu.

“Der er ikke ret mange undersøgelser af faderens arbejdsmiljøs betydning for hans børn. Fokus har som regel været på moderens arbejdsmiljø under graviditeten og de påvirkninger, det giver,” siger lektor Cecilia Høst Ramlau-Hansen.

Hun og andre forskere har efterprøvet en effekt, der er kendt fra dyreforsøg: At påvirkninger, som handyr er udsat for, mens sædcellerne bliver dannet, giver skader på afkommet.

Kilde: Avisen.dk