Bier dør som fluer

biavler-ved-bierne-dbf
Foto: Dansk Biavlerforening

En lang kold vinter har slået mange af de danske honningbier ihjel. Det rammer både høsten af dansk honning og bestøvningen af afgrøderne for landmænd og frugtavlere.

Ifølge en foreløbig opgørelse fra Danmarks Biavlerforening er over en femtedel af bierne døde. Det er dobbelt så mange som normalt. Og nogle af de store avlere har mistet langt flere bier.

Danmarks Biavlerforening har for nylig sendt et spørgeskema til de 4500 medlemmer for at få et billede af bidøden.

»Hos de 660, der foreløbig har svaret, ligger bidøden på 22 procent. Vi håber, den falder lidt med flere svar. Men vi er da også bange for, at den kan stige til 25 procent,« siger konsulent i Danmarks Biavlerforening Flemming Vejsnæs, og tilføjer:

»Uanset er det langt over den normale vinterdødelighed, som koster omkring 12 procent af bierne livet.«

Lars Egelunn Nielsen fra Slagelse er en af landets omkring 50 store erhvervsbiavlere. For ham er situationen langt mere alvorlig.

Normalt har han 500 bifamilier og lejer de 450 af dem ud som bestøverbier til landmænd og frugtavlere, som skal have deres afgrøder bestøvet.

At så mange bier er døde, tilskriver han en kombination af den elendige vinter, at bierne er flyttet meget rundt samt angreb af den forhadte varroamide, der snylter på honningbierne.

Kilde: Landbrugsavisen.dk